Jak stworzyć wirtualny pendrive systemu Windows 7, 8 lub 10.

Jak stworzyć wirtualny pendrive systemu Windows 7, 8 lub 10.

Coraz więcej nowych komputerów nie posiada DVD- romu. Może być to problem w moencie uszkodzenia systemu operacyjnego. W takiej sytuacji pozostają dwa wyjścia: zakup zewnętrznego napędu na USB lub utworzeni bootowalnej pamięci masowej zawierającej system. Dla tego dalsza część artykułu odpowiada na pytanie jak stworzyć wirtualny pendrive systemu Windows 7, 8 lub 10.

Tworzenie wirtualnego pendrive

Aby stworzy ćwirtualny pendrive systemu Windows 7, 8 lub 10 potrzebujemy odpowiedniego narzędzia. Użyjemy do tego celu WinToFlash (do pobrania ze strony: http://wintoflash.com/download/BetterInstaller/ ). Z okna głównego programu wybieramy „Instalator systemu Windows Kreatora transferu” (Rysunek 1).

Jak stworzyć wirtualny pendrive systemu Windows 7, 8 lub 10.
Rysunek 1: Instalator systemu Windows Kreatora transferu

Następnie klikamy „Dalej” po czym kreator zapyta nas o źródło instalacji (Rysunek 2).

Jak stworzyć wirtualny pendrive systemu Windows 7, 8 lub 10.
Rysunek 2: Wybór źródła instalacji.

Określamy tutaj lokalizację CD/DVD Windows (Jeśli chcemy użyćobrazu płyty należy najpierw go zamontować). Poniżej wybieramy literę dysku określającą nasz pendrive i klikamy „Dalej”. Należy zaakceptować licencję po czym cały czas potwierdzać kolejne kroki instalacji. Po ukończeniu działania kreatora nasz pendrive jest gotowy do użycia.

Please follow and like us:

Dodaj komentarz