Konfiguracja podstawowego serwera FTP na systemie Ubuntu.

Konfiguracja podstawowego serwera FTP na systemie Ubuntu.

Serwer FTP służy do udostępniania oraz wymiany plików w sieci. Mamy do wyboru
mnóstwo oprogramowania oferującego taką funkcjonalność. Ja przedstawię instalację ProFTOPD na platformie UBUNTU 12.12. Ilość konfiguracji w/w oprogramowania jest ogromna: od podstawowego klienta oferującego nieszyfrowane połączenie bez ograniczeń po bezpieczne połączenie z prawami dostępu dla wybranych użytkowników. Konfiguracja podstawowego serwera FTP na systemie Ubuntu jest dość prosta i szybka.

Konfiguracja serwera FTP

 1. Instalacja ProFTPD.
  • Logujemy się jako root
  sudo su root
  • Instalujemy ProFTPD
  apt-get install proftpd
  • Ustawiamy rodzaj serwera na Standalone
  • W tym momencie każdy użytkownik posiadający konto na naszym serwerze będzie
  miał do niego dostęp. Po uruchomieniu programu FileZilla podajemy adres serwera,
  login i hasło.
  • Nasz serwer FTP już działa. Należy pamiętać jednak, że zalogować może się każdy
  użytkownik posiadający konto w systemie. Ponadto będzie on miał dostęp do
  katalogów systemowych oraz kont innych użytkowników.
 2. Podstawowa konfiguracja ProFTPD:
  ◦ Edytujemy plik konfiguracyjny
  nano /etc/proftpd/proftpd.conf
  ◦ Uzupełniamy podstawowe dane
  ▪ ServerName „NazwaSerwera” – Zmiana nazwy Serwera
  ▪ ServerType standalone – Typ servera
  ▪ DefaultServer on – Domyślna konfiguracja servera
  ▪ DisplayLogin welcome.msg – Komunikat powitalny
  ▪ DeferWelcome on -Komunkat powitalny dopiero
  pozalogowaniu
  ▪ TimeoutNoTransfer 600
  ▪ TimeoutStalled 600
  ▪ TimeoutIdle 1200 – Czas po jakim nastąpi rozłączenie z
  serwerem
  ▪ Port 21 – Port nasłuchu
  ▪ MaxInstances 30 – Maksymalna liczba procesów
  ◦ Uniemożliwienie logowania dla administratora
  ▪ RootLogin off
  ◦ Uniemożliwienie wyjścia użytkownika poza wyznaczony katalog
  ▪ DefaultRoot ~ – „~” Uniemożliwia wyjście poza
  katalog domowy użytkownika systemu
  ◦ Aby zatwierdzić zmiany restartujemy usługę
  service proftpd restart

 

Oczywiście aby można było zacząć udostępniać pliki przez sieć konieczne jest jeszcze wykonanie konfiguracji przekierowania na Routerze oraz zewnętrzne IP. Należy także pamiętać że taki serwer nie jest bezpieczny! Dane oraz hasła przesyłane są w sposób jawny co może spowodować wyciek danych. Ponadto hasła używane podczas logowania FTP są takie same jak użytkowników systemu.

Nie zalecamy stosowania takiej konfiguracji w firmie ani w przypadku przesyłania ważnych danych. W takim przypadkach należy zaszyfrować połączenie oraz wprowadzić wirtualnych użytkowników.

Więcej artykułów na: https://einformatyka.com.pl/index.php/artykuly-poradniki-materialy-informacyjne-instrukcje/

Please follow and like us:

Dodaj komentarz