Klauzula informacyjna

25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO Einformatyka

Administrator danych: Einformatyka inż. Tomasz Radwan | NIP: 5492256712

CELE PRZETWARZANIA
– W celu prawidłowego funkcjonowania sprzedaży w sklepie internetowym https://einformatyka.com.pl.
– W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w celach profilowania oraz przesyłania informacji i materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
– Twoja zgoda.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
– Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
– Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
– Inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.